Projektování, inspekce nemovitostí v systému NEMOPAS, vedení projektů, inženýrská činnost, energetický specialista

Jsem stavební inženýr s autorizací v oboru pozemní stavby. Pracuji jako projektant, stavební fyzik, tepelný technik, odborný stavební konzultant a inspektor nemovitostí.
Nabízím své služby pri získávání projektové dokumentace a dále při posouzení denního osvětlení, proslunění, tepelně technických vlastností objektu a technického stavu objektu.
Projektant

Projektant

Chcete-li stavět dům, rekonstruovat, zateplovat nebo přistavovat, neváhejte mne kontaktovat, rád Vám pomohu s projektovou přípravou, zkonzultujeme Vaše plány s nemovitostí a poskytnu Vám komplexní projektové služby. Nabízím Vám i poradenství a činnosti v oboru pozemní stavby, stavební fyzik, tepelný technik, odborný stavební konzultant a inspektor nemovitostí a projektant. Dále Vám vyřídím potřebná vyjádření a povolení pro zahájení stavby.

Energetický specialista

Prodáváte-li nebo pronajímáte nemovitost nebo jste realitní kancelář a potřebujete PENB (průkaz energetické náročnosti budovy), rád Vám jej vypracuji. Energetická náročnost budovy a související hodnoty a doporučená opatření Vám umožní nejen splnit zákonné požadavky, ale získané informace jsou přidanou hodnotou podkladů k nemovitosti.

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy – kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.

Energetický specialista

Inspekce nemovitostí

Koupě i prodej nemovitosti je závažné rozhodnutí.
Nekupujte zajíce v pytli
Kupující se jistě nechce dočkat nepříjemných překvapení, která se mohou objevit pocase v souvislosti s technickým stavem objektu. Kupující prostě nechce po technické stránce koupit „zajíce v pytli“.
Neprodávejte s rizikem pozdějšího zrušení prodeje
Prodávající se jistě nechce dostat do vážných problémů daných jeho zodpovědností za poruchy v následujících pěti letech. Kupující totiž může na základě skrytých vad (ať již skutečných či účelových) dle nového Občanského zákoníku chtít odstoupit od smlouvy či zpětně snížit kupní cenu.
Odhalte skryté vady před koupí či prodejem
Malý vlhký flíček v podkroví nebo drobná prasklina ve stropě může skrývat problém za několik stovek tisíc korun. Zjevné i skryté technické problémy vyhledám v rámci služby inspekce nemovitostí a dalších služeb.

Vypracování technického průkazu nemovitosti při prodeji nebo koupi nemovitosti. Inspekce nemovitosti, domu nebo bytu a z inspekce vyplývající průkaz – TPN, je přínosným prvkem jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího. Důsledná inspekce provedená zkušeným inspektorem odhalí reálný technický stav nemovitosti a pro obě strany je prodej/koupě transparentní bez překvapivých zjištění po uzavření obchodu. Dojde k posouzení eventuálních skrytých vad, skutečných i těch účelových a předejde se následným problémům a dohadům, kompenzacím a snížení ceny, či odstoupení od smlouvy.

Právě pro ochranu před dodatečnými spory a problémy se skrytými vadami na nemovitosti je provedení inspekce a vypracování technického průkazu nemovitosti stále více žádanou službou pro realitní kanceláře a obchodníky s nemovitostmi. Ti si takto chrání klienty i sebe a zároveň tak zvyšují svůj kredit tak na trhu nemovitostí.

Denní osvětlení budov

Zpracování posouzení denního osvětlení průmyslových, obytných i školských budov.

Zpracování provedeno dle ČSN 73 0580.

Denní osvětlení budov

Kontaktujte mě

Telefon :

+420 731 286 247

Email :

ingtomaszatko@gmail.com

Adresa :

Fügnerova 259/6, 360 01 Karlovy Vary